www.xeyreddinqoca.tr.gg
   
  Xeyrəddin Qoca
  Kitablarda izlər
 

    
           Yazıçı təkcə özgələr haqqında yazmır,həm də onun 
       barəsində yazırlar.
Kitablarda başqaları haqqında 
       yazdıqlarımı və haqqımda yazılanları nəzərdən keçirdikcə,
       məmnunluq duyuram.
Bunlar mənim kitablarda izlərimdir...

                                                                                        X.QOCA

                        
                           
 
                               Teymur Əhmədov: " Azərbaycan yazıçıları "
                            ( Azərbaycan Ensiklopediyası NPB.Bakı-1995 )

                                      "Xeyrəddin Qoca" ( səh.600 )
                                          
                     
                           
"Qayıdış" ( "Azərbaycan" nəşriyyatı.Bakı,1996 ).

                                   X.Qoca: " Niyə susurlar ? " ( səh.39-40 );
                                       "Böhtançıların aqibəti" ( səh.50-65 );
                                      "Əsassız danışmayın" ( səh256-257 );
                      "Heydər Əliyev,sizə müraciət edirik..." ( səh. 258-261 );
                      "Azərbaycan sizin sözünüzü gözləyir" ( səh.477-441 );


                                    Şükür Lətifoğlu: "Ağdaşlıların soraği ilə"
                                           ( Bakı,İşıq nəşriyyatı 1998 )
                                          " Böyük qardaş" ( səh.79-82 )
 


                     " Qurtuluş "  ( " Azərbaycan "  nəşriyyatı.Bakı,1998 )
                     " Deputat Xeyrəddin Qocayevin çıxışı " ( səh.327-330 );

                 
                                  Ağəli Ağayev: " Ağdaş tarixindən səhifələr "
                                        " Səda " nəşriyyatı.Bakı,1998 )
                                       " Xeyrəddin Qoca " ( səh.92-93 )

                                     
                    Vaqif Şadlinski,Həqiqət Kərimova: "Bir həyatda iki ömür"
                                        (" Təbib " nəşriyyatı.Bakı,1998)
                                      "Ziyasına pənah gətirdik" ( səh.54-55 )


     
                       


                                           "Azərbaycanda kim kimdir! " 
                           ("Azərbaycan Ensiklopediyası NPB".Bakı, 1999 ) 
                             "Qocayev Xeyrəddin Sayəddin oğlu ( səh.112 )                                       " Xeyrəddin Qoca "( fotokitab )
                    ("Azərbaycan Milli Ensiklopediyası " nəşriyyatı.Bakı,2002 )
   

                                            "Uzaq dağların adamı
               (" Azərbaycan Milli Ensiklopediyası " nəşriyyatı.Bakı,2002 )
                                            "Səmimi insan " ( səh105 );


                                             " Kitab kataloqu "  

                              İstanbul Kitab və Kültür Mərkəzi, iyun -2002
                                     Xeyrəddin Qocanın "Bilge Karinca 
                                         Yayınları " nda  buraxılmış 
                       "Bu dünyadan mektuplar..." kitabının reklamı ( səh.29 )                    "Kitab rəhbəri" ( İstanbul, OM yayınevi,iyun 2002 ) 
 
                         Xeyrəddin Qocanın  "Bu dünyadan mektuplar..."
                                             kitabının reklamı                             İlham Rəhimli: " Milli Akademik  Dram Teatrı"
                           (" QAPP-POLIQRAF " Korporasiyası -2002.)
                        Xeyrəddin Qocanın " Hərənin öz payı ..." pyesinin     
                             məşqlərinə başlanması haqqında ( səh.457 ).


               "Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu"                                  
                                ("Azərbaycan nəşriyyatı.Bakı,2003 )  
                           X.Qoca: "Çətin mübarizə yolu" (səh.623-627).                         Əkrəm Qaflanoğlu: "Həm gülək,həm düşünək" 
                                       ("QAPP-poliqraf",Bakı,2003) 
                                     "Xeyrəddin Qoca" (səh.45-53).                             Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi:           
                                          "Əbədiyaşar komandan
                        ("Əbilov,Zeynalov və oğulları mətbəəsi",Bakı,2004)
                                    "Şəxsiyyətin təntənəsi" (səh.170-183)             Eldar İsmayıl: "Böyuk Öndər" (" Nurlan" nəşriyyatı.Bakı,2004) 
                         ""Dan ulduzu" adlı bir qəzet" (səh.187-192)
                           


        Emin Əfəndiyev: "Azərbaycan-80" ("Çinar-Çap" nəşriyyatı,Bakı,2004) 
                                          (səh.171,nom:1793).                                      "XX əsr Azərbaycan yazıçıları
                                       (Ensiklopedik məlumat kitabı)   
                       ("Nurlan" Nəşriyyat-Poligrafiya mərkəzi,Bakı-2004) 
                                      "Xeyrəddin Qoca" (səh.406-407)           Firəngiz Mütəllimova,Alim Nəbioğlu: "Bəyaz gecələrin romantiki
                             (Min bir mahnı" MMC mətbəəsi,Bakı,2004)
                     Xeyrəddin Qoca:"Allah ürəyinə görə versin" səh.69. 
                            Yeni tamaşa "Hərənin öz payı..." səh.124-127.
                                  "Müasirlik güclü olanda" səh.127-130.
                                         Dövrün nəbzini tutan tamaşa 
                                       "Hərənin öz payı..." səh.131-132.
                             "Hərənin öz payı..." tamaşasından səhnə.səh.243.
         Dramaturq Xeyrəddin Qoca və Mərahim  Fərzəlibəyovun ilk tamaşanın                   
                              primyerasından sonra şəkilləri.səh.243               


                                İntiqam Mehdizadə:"Ömür belə keçir..." 
                                         (QAPP-Poliqraf",Bakı,2005).                    "Əbədiyyətə gedən yollar" ("Elm" nəşriyyatı,Bakı-2005).
                                   Xeyrəddin Qoca  səh.41,42,43,58.                                     "Heydər Əliyev mənim həyatımda"  
                                         ("Təhsil" nəşriyyatı,Bakı-2005).
                             Xeyrəddin Qoca: "Məni həyata qaytaran insan" 
                                            səh.228-236.səh.232 şəkil var...                      "Rejissor Ağakişi Kazımov" (Çaşıoğlu,Bakı-2005).
                       Xeyrəddin Qoca: "Uğurlarına sevinirəm". səh.179-181.                     Aydın Dadaşov: "Müstəqillik dövrünün dramaturgiyası".
                               ("Nağil evi" nin mətbəəsi,Bakı,2005).
                Xeyrəddin Qocanın "Hərənin öz payı..." komediyası haqqında.
                                                     səh.159-164.                           "Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan dövlətçiliyi" 
                                  ("Azərbaycan" nəşriyyatı,Bakı-2005)
                                               Xeyrəddin Qoca: 
              "Zaman həmişə Heydər Əliyevin xeyrinə işləyirdi" səh.202-209.                  "Heydər Əliyev irsi.Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyası
                                  ("Azərbaycan" nəşriyyatı,Bakı-2006).
                                     Xeyrəddin Qoca: Heydər Əliyev: 
                              "Bu xalq üçün yaşamağa dəyərmiş!" səh.245-253                         "Yeni Azərbaycan Partiyası 15 il yüksəliş yolunda"
                                   (Konfransın materialları,Bakı 2007).
                                                Xeyrəddin Qoca: 
                           "Uğurlu gələcəyin siyasi istinadgahı".səh.667-671.
                                              


                                            "Heydər Əliyev yolu"  
                               "Azərbaycan inkişafın yeni mərhələsində" 
                                    ("Azərbaycan" nəşriyyatı,Bakı-2007).
                                                 Xeyrəddin Qoca: 
                             "Heydər Əliyev siyasəti əbədidir" səh.277-288.
                                         


                                       "Heydər Əliyev və Azərbaycan
                                      ("Azərbaycan" nəşriyyatı,Bakı-2008).
                                                 Xeyrəddin Qoca:  
                             "Heydər Əliyev xalqımızın yaddaşında" səh.242-250.

                                                  
                                                   "Ömür yolu
                           ( "Şərq-Qərb"ASC-də çap olunmuşdur.Bakı-2008).
                Xeyrəddin Qoca: "Heyf sizdən,Ramiz müəllim..." səh.211-213.                          "Bakı Bələdiyyə Teatrı" ( "Çinar-çap",Bakı- 2008).
                           Xeyrəddin Qocanın şəkilləri.səh.186,282,283,285.


                                İntiqam Mehdizadə "Karvanın sarvanı".
                                    ( "Qarabağ" nəşriyyatı,Bakı-2008).
                                         Xeyrəddin Qoca haqqında 
                                 "Ömür belə keçir...məqaləsi.səh.171-180.


                                   "Heydər Əliyev ideyaları xxı əsrdə.  
                                       Azərbaycanın inkişaf yolu
                                 ("Azərbaycan" nəşriyyatı,Bakı-2009).
                                    Xeyrəddin Qoca: "Heydər Əliyev; 
                              Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucusu".
                                                     səh.222-232.


                                    Natiq Qubadoğlu: "Bir kəndin nağılı
                                         (Nurlan" nəşriyyatı,Bakı-2009).
                           Xeyrəddin Qoca haqqında " Qarlı bağda barlı ağac" 
                                                 məqaləsi.səh.46-48.


                               "Heydər Əliyev və inkişafın Azərbaycan modeli
                                               ("Azərnəşr",Bakı-2010).
                                 Xeyrəddin Qoca: "İnsanlara örnək". səh.252-261.                                             "Akademik Milli Dram Teatrı"
                                          ( " Litterpres" nəşriyyat evi-2011 )
                                   səh.465.  "Hərənin öz payı..." tamaşası haqqında.


                       "Heydər Əliyev və Azərbaycanın müasirləşmə strategiyası" 
                                          "Heydər Əliyev və müasir həyatımız "
                                                           səh.658-665.
 
 
 

 
 
 

 
 
  Copyright © 2010  
 
www.xeyreddinqoca.tr.gg
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol